parallax background


Wat verandert er voor ondernemers en bedrijven?

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken. Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!Dit verandert binnenkort

Verplichte aov voor zzp'ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers

Voor zzp’ers is in het pensioenakkoord een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) opgenomen. Het kabinet streeft ernaar om begin 2021 een uitgewerkt voorstel naar de Tweede Kamer te verzenden.
De aov met beperkte dekking kost waarschijnlijk tussen de € 100 en € 200 per maand en moet rond 2024 ingaan. De uitkering is maximaal € 1.650 bruto per maand. Net zo veel als het wettelijk bruto minimumloon.
Zelfstandigenaftrek versneld omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat versneld omlaag

Als ondernemer hoeft u door de zelfstandigenaftrek over ruim € 7.000 winst (in 2020 € 7.030) geen belasting te betalen. Vanaf 2021 wordt deze zelfstandigenaftrek stapsgewijs teruggebracht tot € 3.240.

Minder zelfstandigenaftrek, meer arbeidskorting

Tegenover de verlaging van de zelfstandigenaftrek staan hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting. Hierdoor gaan de meeste zelfstandigen er volgend jaar per saldo op vooruit.


Toekomst pensioenen

Pensioenakkoord

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zal de afspraken die in het pensioenakkoord zijn gemaakt, in 2021 verder uitwerken. Het nieuwe wettelijke en fiscale kader moet dan in 2022 in werking treden.

Overgangsperiode

Er komt een overgangsperiode tot 1 januari 2026. In deze periode hebben werkgevers de tijd om afspraken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en uiteraard de werknemers te maken. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om een transitieplan op te stellen, waarin wordt vastgelegd hoe de pensioenregeling wijzigt en welke stappen er vervolgens moeten worden ondernomen.
In onze blog Pensioenakkoord: wat verandert er voor u? leest u er alles over.
Compensatieregeling transitievergoeding MKB

Compensatieregeling transitievergoeding MKB

In 2021 wordt de de Compensatieregeling transitievergoeding MKB ingevoerd. Deze regeling gaat kleine werkgevers compenseren als:
  • de werkgever met zijn bedrijf stopt omdat hij met pensioen gaat;
  • de werkgever door ziekte of gebreken met zijn bedrijf stopt.

Overlijdt de werkgever en stopt het bedrijf daardoor? Dan kan de betaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking komen.
Wijzigingen vennootschapsbelasting

Aanpassing tarief vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) wordt verlaagd van 16,5% naar 15% in 2021. Het hoge tarief van 25% gaat voorlopig niet omlaag (dit was eerder wel de bedoeling).

Aanpassing schijven vennootschapsbelasting

Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245,000 in plaats van € 200.000. In 2022 wordt deze grens verder verhoogd naar € 395.000.


AOV op maat

Kiest u straks voor de verplichte aov met beperkte dekking of voor maatwerk? Dit zijn de 10 belangrijkste voorwaarden om een aov goed te vergelijken.