Wat verandert er voor u?


Wat verandert er voor u?

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Financieel

Dit is recent veranderd

Minder inkomstenbelasting betalen

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting is gedaald van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.

Meer belastingvoordeel voor iedereen

Extra verhoging van de algemene heffingskorting

Door een extra verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 68.507. Lagere inkomens hebben hierbij meer voordeel dan hogere inkomens.

Meer belastingvoordeel voor iedereen die werkt

Arbeidskorting gaat eerder omhoog

De arbeidskorting die voor 2022 gepland stond, is vervroegd naar 2021. Met deze heffingskorting betalen werkenden minder belasting. Zo gaat werken meer lonen voor zowel werknemers als zelfstandigen.

Meer werken?

Het wordt aantrekkelijker om méér te gaan werken. U houdt namelijk meer over van het extra inkomen.


Geen box-3 belasting voor heel veel spaarders

Huidige situatie

Het heffingvrij vermogen in box 3 is verhoogd naar € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner). Hierdoor betalen bijna 1 miljoen spaarders en kleine beleggers geen box 3-belasting meer.

Meer geld voor ouderen

Ouderenkorting verhoogd

De ouderenkorting is verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000 hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal € 1.703.

Toekomst pensioenen

Pensioenakkoord

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het onlangs gesloten pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.
In onze blog Pensioenakkoord: wat verandert er voor u? leest u er alles over.
Scheiden? Minder partneralimentatie en automatische verdeling pensioen

Duur partneralimentatie

Sinds 1 januari 2020 is de duur van de alimentatie ingekort. De looptijd is voortaan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er gelden wel enkele uitzonderingen op deze regel.

Verdeling pensioen

Ex-partners krijgen automatisch een eigen recht op het verdeelde ouderdomspensioen op de pensioenuitvoerder. Zij kunnen dan bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer het in moet gaan.
In onze blog Scheiden? Dit gaat er veranderen leest u er alles over.

Deze berichten zijn misschien ook interessant voor u